Belasting Gouda

De belastingdienst weet (bijna) alles

De belastingdienst weet (bijna) alles

Regelmatig zal vanuit Bloemendaal Financiële Dienstverlening een stukje worden geschreven over inkomstenbelasting. Nuttig voor de verplichte jaarlijkse aangifte. Dit stukje verschijnt op Facebook maar ook op de site www.bloemendaal-gouda.nl/blog. Alle gelegenheid voor u om te reageren. Ook kunt u vragen stellen over specifieke onderwerpen die we dan zullen beantwoorden.

Wat is inkomen?

Voor het op een juiste manier invullen van je aangifte inkomstenbelasting is het van belang dat je weet wat de belastingdienst verstaat onder inkomen. Onze belastingdienst heeft daar zeer goed over nagedacht. Ze kennen 3 hoofdgroepen:

  • Inkomen uit tegenwoordige arbeid
  • Overige persoonlijke inkomsten
  • Winst uit onderneming

Voor het merendeel van de werkende mensen is het inkomen het bedrag dat op het eind van de maand door je werkgever wordt uitbetaald. Dit is zijn/haar tegenprestatie voor de arbeid die jij voor hem/haar hebt verricht. Het maakt daarbij niet uit of je kok, schoonmaker of ambtenaar van de burgerlijke stand bent. Als je bij het invullen van je aangifteformulier niet alles opgeeft ben je strafbaar en riskeer je een boete en een navordering. Het is dus zaak om je inkomsten volledig aan te geven. Hierbij moet je in je achterhoofd houden dat je ook alle kosten die noodzakelijk zijn om dat inkomen te krijgen aftrekbaar zijn. Hieronder volgt een overzicht van de inkomstenbronnen in de verschillende categorieën:

Inkomen uit tegenwoordige arbeid

Loon uit tegenwoordige arbeid

Fooien en aandelenopties

AOW, Pensioen en lijfrente (Uitgesteld loon)

Afkoopsom van pensioen of lijfrente

Loon uit het buitenland

Pensioen uit het buitenland

Overige persoonlijke inkomsten

Inkomsten als alfahulp

Freelance inkomsten

Inkomen uit beschikbaar gesteld vermogen (jawel, de rentenier bestaat ook nog)

Ontvangen alimentatie (Niet de alimentatie voor uw kinderen)

Overheidsbijdrage voor de eigen woning

Winst uit onderneming

Dit inkomen, dat zowel positief als negatief kan zijn, is het resultaat dat een ondernemer overhoudt aan het eind van het kalenderjaar.

U ziet de belastingdienst weet iedere bron van inkomsten te duiden en wil daar zijn deel van hebben. Aan uzelf de taak alles netjes op te geven. Anderzijds gebruik ook UW RECHT op aftrekposten in te brengen optimaal te benutten. Daar zullen we het een andere keer over hebben.

Heeft u specifieke vragen? Geef ze aan op mijn blog bij www.bloemendaal-gouda.nl/blog.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie